fbpx

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez  Gabrielę Tyszuk – Wiśniewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „NEWAY GABRIELA TYSZUK-WIŚNIEWSKA” z siedzibą we Wrocławiu (53-149), przy ul. Racławickiej 75/3 oraz sposób ich przetwarzania.

 

 

II. Definicje

 

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

Użytkownik – każda osoba fizyczna, odwiedzająca witrynę internetową https://neway.coach/;

 

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Administrator  – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

 

III. Dane osobowe 

 

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska”, pełniąc funkcję Administratora, zgodnie z RODO dokłada wszelkich starań, aby prowadzona witryna https://neway.coach/ ułatwiała każdemu Użytkownikowi zdobycie niezbędnych informacji o działalności firmy, aktualnej ofercie oraz możliwości bezpośredniego nawiązania kontaktu z właścicielem portalu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej przez zapis na Newsletter. Uzyskane dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.

 

IV. Rodzaje i cel wykorzystania danych

 

     a. Jawne Dane Osobowe

 

Dane osobowe podane w serwisie należącym do „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”. „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” oświadcza, że osoby których fotografie widnieją w komentarzach i opiniach wyraziły zgodę na udostępnienie wizerunku.

 

     b. Cookies (Ciasteczka)

 

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

 

     c. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych Newsletterów należących do „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” wymaga podania w formularzu, widniejącym na stronie głównej swojego adresu e-mail oraz imienia. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. W powitalnym mailu zwrotnym Użytkownik każdorazowo otrzymuje informacje o prawach osoby fizycznej, której treść znajduje się w pkt. V niniejszej Polityki Prywatności.

 

     d. Wiadomości

 

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu i usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska”.

 

     e. Inne formularze

 

Okna pop-up (Facebook oraz Linkedin) i inne formy znajdujące się gościnnie w serwisie należącym do „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 

V. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z RODO. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownicy zwrócą się do Administratora, pisząc na adres: gabriela.tyszuk@neway.coach.

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wymogami RODO. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników jest : Freshmail.pl oraz Less Annoying CRM.

 

VI. Zmiany Polityki Prywatności

 

„Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” będzie informować na stronach serwisu.

 

VII. Dodatkowe informacje

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, „Neway Gabriela Tyszuk-Wiśniewska” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu gabriela.tyszuk@neway.coach.

Polityka prywatności | Neway Coach | Coaching Językowy | Wrocław | Gabriela Tyszuk